Av.Kazım Genç

Ozan Feyzullah ÇINAR’ı bırakın 1 sayfada,10 sayfada anlatmaya kalksam,şüphe yok ki,yine de bir çok eksiklik yaparız.

 

Bu nedenle eksikliklerimizle ilgili olarak,özrümüzü sunarak,Feyzullah Baba’ya ilişkin olarak birkaç satırla duygu ve düşüncelerimi yansıtmaya çalışacağım.

 

Feyzullah Baba,Alevi toplumuna mâl olmuş,uluslararası açılın yapmış önder ozanlarımızdandır.

 

Bağımsız,sözünü sakınmaz ve doğaçlama geleneğinin önder ozanlarından olan Feyzullah Baba,Fransa’da kendi adına kürsü oluşturma başarısını göstermiştir.

 

Alevilikte en önemli olgular:Dedelik ve Ozanlıktır.Bir kişinin bu 2 olguyu birlikte taşıması ve sahip olması çok zor olmasına rağmen,Feyzullah Baba bu 2 olgu ile birlikte önder dedeliği,babalık ve ozanlığı birlikte yakışır şekilde taşımasını bilmiş ender insanlardan birisidir.

 

Geleneğimizde,ozanlıkta 2 tarz vardır:Ozan Dedelik ve Aşık’lık.

 

Aşıklık tarzı:Çok zorlayıcı olmayan önderlik gibi bir zorunluluğu içinde barındırmayan,(istisnalar hariç) halkın günlük yaşamına,duygu ve düşünceleri ile ilgili olarak çalınıp söylenmesidir.

 

Ozan dedelik tarzının olmazsa olmazı,önder olmaktır.Bu tarz,Aşıklık tarzından daha geniş kapsamlı olup,kişiye sorumluluklar yükleyen bir tarzdır.İşte Feyzullah Baba’yı önder Ozan dedelik tarzonda aramak gerekir.Çünkü,Feyzullah Baba bu tarzın sahiplerinden birisidir.

 

Özellikle,kırsaldan kentlere göçün başladığı 1960’lı yıllar,Alevi geleneğinin dağılmakla karşı karşıya kaldığı bir dönemdir.Bu dönemde,Aleviler sol termoloji ile tanışmış ve ayrıca da Kapitalizm,İslamcılık ve sağcılık kavramları ile tanışarak büyük bir asimilasyon tehlikesi ile karşı karşıya kalmışlardır.

 

Önder Ozan dede olan Feyzullah Baba v.b tam da bu noktada büyük bir misyon yüklenmişlerdir.Aleviliğin sol literatüre yakınlaşmasına,bu dünya görüşünü benimsemesine ve hatta iç içe geçmesine köprü ve taşıyıcı rol oynamış önder Ozan dedelerdendir Feyzullah ÇINAR.

 

                                                                                                                                                                                            Ülkemizin dört bir yanından ayrı ocaklar ve ritüellerden gelen Kars’tan,Erzurum’dan,Erzincan,Tunceli,Sivas,Çorum,Tokat,Kırıkkale yörelerindeki Alevilerin ortak bir değeri olmayı başarmış bir önder ozandır.

 

Hiç ödün vermemiş,boyun eğmemiş,sanatçı olmak gibi bir kaygı taşımamış,bu nedenle de TRT’den (o zaman başka Radyo-TV kanalları yoktu) uzak tutulmuş,sakıncalı görülmüş olan bu önder ozan,Pir Sultan geleneğinin de kent yaşamındaki çok önemli bir abidesi olmuştur.

 

Hüdai’nin dediği gibi ‘’Ölüm ölür,biz ölmeyiz.’’ Feyzullah Baba hiç aramızdan ayrılmadı,bizi hiç yalnız bırakmadı.Hiç kimse bundan şüphe duymamalıdır.

                                                                                  

Av. Kazım GENÇ

                                                            

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

                                                                        

Genel Başkanı

 

alt