Kemal Küçükkoçkaya

 

Sevgili dostlarÇok kıymetli misafirlerBelediye Başkanlarım, Dernek BaşkanlarımAntalya Divriği Kültür Derneği’nin düzenlemiş olduğu 27’ci ölüm yıldönümünde Feyzullah Çınar’ı Anma Etkinliğine hoş geldiniz. Anadolu toprakları üzerinde yüzlerce, hatta binlerce ozan, şair ve halk önderi geldi geçti.

 

Bugün bu ozanlarımızın bizlerde bıraktığı kültürü, edebiyatı ve halk bilimini imkanlarımız ölçüsü içerisinde yaşıyoruz ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak istiyoruz. Feyzullah Çınar nasıl yaşamıştır? Yaşadığı koşullar nasıldı? Neler yazdı neler söyledi? Arkadaşları kimlerdi? Siyasi görüşü neydi? Bütün bu soruları alt alta sorduğumuzda Halk Ozanı Feyzullah Çınar’ı yeteri kadar tanıma fırsatı buluruz.

 

Feyzullah Çınar Anadoluyla aynı kaderi paylaşan Divriği Çamşıh Bölgesinde doğmuştur. Hem Divriği Hem de Çamşıh tarih ve kültür birikimi bakımından önemli yerleşim yerlerinin başında gelmektedir.Aşık Veysel’i, Aşık Dayimi’yi, Aşık Hüdayi’yi Cumhuriyetin birinci kuşak ozanları olarak kabul edersek, Feyzullah Çınar Cumhuriyetin yetiştirdiği 2’inci kuşak ozanlarındandır.

 

Bu kuşağa, Muhlis Akarsu’yu, Aşık Mahsuni’yi, Zülfü Livaneli’yi, Mahmut Erdal’ı, Arif Sağ’ı da eklemek mümkündür. Yine bu ozanlarımız ve adını sayamadığım yüzlerce ozanımız Anadolu Aleviliği geleneğini alıp bizlere layıkıyla sunmuşlardır.

Huzurlarınızda gelmiş geçmiş halk ozanlarımıza minnetlerimi, sayğılarımı sunmayı bir borç bilirim.Yeniden Feyzullah Çınar’ın yaşamına ve yaşadığı koşullara dönecek olursam, 1960 lardan sonra Türkiye ciddi anlamda sol bir muhalefet hareketine sahne oldu.

 

Bu sol muhalefetin birinci aktörlerinden Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Feyzullah Çınar ile görüştüklerini, fikir alışverişinde bulunduklarını yakından tanık olanların ağızlarından duymak mümkündür.

Gördüğünüz gibi Feyzullah Çınar sadece çalıp söyleyen bir halk ozanından öte, ülkesinin kötü yönetilmesine karşı çıkan bir militandır aynı zamanda. Biz bugünkü kuşaklar Feyzullah çınar’ı daha yakından tanıdıkça ozanın bilmediğimiz yönleriyle de karşılaşıyoruz.

 

Feyzullah Çınar, Kerbelada İmam Hüseyin’in başını kesen, Karabaş’mı, Kızılbaşmı dedikten sonra, Hele Ulaşa, Ulaşa türküsüyle, binlerce yıllık köprüyü günümüzle birleştirdiğini unutmamak gerekir. Kişisel çıkar peşinde koşan, bütün faaliyeti para ve şöhret peşinde geçen ozanlarımızla Feyzullah Çınar’ı kıyaslamak hiçbir vicdana sığmaz kanatindeyim.

  

Feyzullah Çınar emeğin ve çalışmanın erdemine inanan, eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren bir ozandı. Öldüğü güne kadar kendi emeğiyle çalışmaya sıkı sıkıya bağlı kaldı. Onun içindir ki, ozanımızın sözleri gibi yaşamı da bizlere örnek oluyor. Tıpkı Feyzullah Çınar gibi.

 

Sizlerin kıymetli vakitlerini daha fazla almak istemiyorum. Karşımızda anlatmakla bitmeyecek bir ozan var. Feyzullah Çınar var. Biz bugün burada Feyzullah Çınar’ı ne kadar anlatırsak anlatalım, ozanımızı yeteri kadar anlatamayız.

Çünkü o bir dünya ozanıdır, çünkü o ezilenlerin, dışlananların, horgörülenlerin sözcüsüydü, o bizlerin onur abidesiydi.

 

Huzurlarınızda Halk Ozanı Feyzullah Çınar’ın onurlu geçmişi ve mücadelesi şahsında bütün ozanlarımızın önünde sayğıyla eğiliyorum.Bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen kurumları ve kişileri de anmadan geçemeyeceğim. Antalya Büyükşehir Belediyesine, Bakırköy Belediyesine ve Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Gülten Tozanlı’ya, Divriği Gazetesi’ne, Yol TV'ye ,Akkaya Cam ve Özgün Arsa Ofisi'ne Feyzullah Çınar’ı Anma etkinliğine verdikleri desteklerden dolayı yönetim kurulum adına teşekkür ederim.

 

Ayrıca bizleri kırmayarak buralara kadar gelen, Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Sayın Muharrem Höbek’e ve yönetim kurulu üyelerine, Sayın Fikret Otyam’a, Sayın Aziz Çınar’a, Sayın Onur Akın’a ve değerli ozanımız Feyzullah Çınar’ın kızı Hüsniye Çınar’a bizlere verdikleri desteklerden dolayı derin teşekkürlerimi sunarım.

 

 

 

Antalya Divriği Kültür Derneği Yön.Kurl. Başk.

 

Kemal Küçükkoçkaya 'nın anma gününün açılış konuşması

 

alt